Aktualności

Instytut Filozofii UwB
19-20 maja 2023

pdfPlakat V BFK

19 maja, sala 108A

10.00-11.00
Arkadiusz Gut (prof. UMK) – O afektywno-kognitywnym ToM w nawiązaniu do strategii  narracyjnych i zdolności czytania. Czy z wiekiem nasze twórcze  kompetencje dedykowane mentalizacji ulegają osłabieniu?

11.00-12.00
Małgorzata Osowiecka (SWPS)
– Emocjonalna i poznawcza stymulacja kreatywności - podstawy teoretyczne i perspektywy badawcze

12.00-12.20 – PRZERWA KAWOWA

12.20-13.20
Piotr Kozak (UwB)
– Co ma wyobraźnia do kreatywności?

13.20-15.00 – PRZERWA OBIADOWA

15.00-16.00
Monika Dunin-Kozicka (KUL) – Czy spostrzegamy afordancje wyobrażeniowe?

16.00-17.00
Pola Borkiewicz (vnLab PWSFTviT)
– (Nie)ludzkie procesy twórcze

17.00-18.00 – DYSKUSJA PANELOWA – Wymiary kreatywności

20 maja – SESJA STUDENCKO-DOKTORANCKA (od godz. 10.00)

Instytut Filozofii
  • Plac NZS 1,
  • 15-420 Białystok
Telefon: +48 85 745-71-01
Faks: +48 85 745-71-01

Projekt realizowany w ramach programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" ze wsparciem Ministerstwa Edukacji i Nauki.