Spotkania z Filozofią i Kognitywistyką

Spotkania z Filozofią i Kognitywistyką stanowią cykl 20 wykładów poświęconych społecznie doniosłym problemom współczesnej filozofii i kognitywistyki. W ramach projektu– w serii wykładów oraz towarzyszących im dyskusji z udziałem publiczności – będą omawiane ważne społecznie problemy związane między innymi z rozwojem nowoczesnych technologii kognitywnych oraz wiedzą o funkcjonowaniu umysłu i procesów poznawczych, ale również z tak podstawowymi kwestiami , jak równość, sprawiedliwość, zagrożenie klimatyczne, przyszłość demokracji i kapitalizmu. Chcemy pokazać, że filozofia stanowi platformę badań interdyscyplinarnych integrującą wiedzę , która nie tylko jest intersująca dla specjalistów, ale poosiada również doniosłe znaczenie społeczne.

Program
Uniwersyteckie Centrum Kultury (kampus UwB)
Godzina 17.00

 • 14.01 – dr Andrzej Zykubek (KUL)Chimery, hybrydy i organoidy ludzkie
 • 28.01 – prof. Michał Kozłowski (UW)Skąd bierze się równość?
 • 04.02 – prof. Marcin Urbaniak (UW)Co wiemy o komunikacji zwierząt pozaludzkich?
 • 25.02 – prof. Andrzej Szahaj ( UMK)Losy pracy: od fordyzmu do postfordyzmu
 • 04.03 – dr hab. Piotr Konderak (UMCS) – Język jako proces poznawczy: od koncepcji rozszerzonej do amalgamatów
 • 25.03 – prof. Andrzej Leder (IFiS PAN)Między czasem minionym a przeszłym, czyli o pewnym aspekcie peryferyjności moralnej
 • 08.04 – dr Maja Białek (UwB) – Antropomorfizm w badaniu zwierzęcych emocji
 • 13.05 – prof. dr hab. Małgorzata Kowalska (UwB)Co znaczy sprawiedliwość?
 • 03.06 – prof. Maciej Trojan (UMK) – Zachowania prospołeczne szympansów na podstawie badań z użyciem paradygmatu prospołecznego wyboru.
  (Sikorska J. Jakucińska, A. Trojan M.)
 • 24.06 – dr hab. Bartosz Kuźniarz (UwB)Metafizyka kapitalizmu

Wykłady w roku akademickim 2022/2023
Instytut Filozofii UwB, Plac NZS 1, sala 108A

 • 27.10 - dr Piotr Kozak (UwB) - Z czego złożone są nasze myśli? O relacji języka, myśli i obrazów
 • 25.11 - dr hab. Michał Herer (UW)O faszyzmie
 • 01.12 - dr hab. Adriana Schetz (USz) - Odczuwanie jako elementarna forma samoświadomosci
 • 08.12 - dr hab. Jacek Dobrowolski (UW) - Czy wola jest wolna? 
 • 15.12 - dr hab. Tomasz Puczyłowski (UW) - O kłamstwach, zwodzeniu i pytaniach
 • 26.01 - dr Paweł Fortuna - Alicja po drugiej stronie interfejsu. Refleksja nad fenomenem "hybrydowego self"
 • 30.03 - dr hab. Andrzej W. Nowak (UAM)Dystopia is for losers - apokaliptyczna polityka katastrofizmu i upadku. (wykład online)
 • 27.04 - dr Mikołaj Ratajczak (IFiS PAN) - Historia tęczowej flagi
 • 25.05 - dr Łukasz Moll (Uwr) - Poza realny kapitalizm. Motłoch i dobra wspólne
 • 26.05. (godz. 12.00) - dr hab. Marcin Urbaniak (prof. UP), dr hab. Adriana Schetz (prof. US) - Samoświadomość wśród zwierząt. Stanowiska, wątpliwości, implikacje (wykład hybrydowy: 108A, online)
Instytut Filozofii
 • Plac NZS 1,
 • 15-420 Białystok
Telefon: +48 85 745-71-01
Faks: +48 85 745-71-01

Projekt realizowany w ramach programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" ze wsparciem Ministerstwa Edukacji i Nauki.