Białostockie Forum Kognitywistyczne

W ramach projektu „Społeczne znaczenie filozofii i kognitywistyki” zostaną zorganizowane dwie edycje Białostockiego Forum Kognitywistycznego. Tematem IV BFK (maj 2022) będzie „Umysł i artefakty”. Podczas konferencji dyskutowane będą takie zagadnienia, jak rola narzędzi w procesach poznawczych, technologie kognitywne, interfejsy mózg-komputer, wzmacnianie percepcji za pomocą technologii VR/AR, neuroprotezy i cyborgizacja człowieka. Natomiast tematem V BFK (maj 2023) będą „Twórcze umysły”. W trakcie konferencji dyskutowane będą m.in. takie problemy, jak natura procesów twórczych, różnorodne formy twórczości czy rola wyobraźni w procesach twórczych. Celem Białostockiego Forum Kognitywistyczne jest prezentacja i dyskusja wyników badań prowadzonych przez polskich kognitywistów. Pierwszego dnia odbywają się otwarte wykłady zaproszonych gości, drugiego – sesja studencko-doktorancka.

Program
IV Białostockiego Forum Kognitywistycznego
„Umysł i artefakty”
Uniwersyteckie Centrum Kultury (kampus UwB)

20 maja 2022 (od g. 11.00)
11.00 – 12.00

  • prof. Marek Hetmańsk i(UMCS)Artefakty informatyczne - od konstrukcji do destrukcji

12.15 – 13.15

  • dr Maja Białek (UwB)Jak zwierzęta używają artefaktów?

13.15 – 14.15

  • dr Marcin Trybulec (UMCS)Czy potrzebujemy nowej klasyfikacji artefaktów poznawczych?

16.00 – 17.00

  • dr Łukasz Lamża (Copernicus Center, UJ)Interfejsy mózg-komputer i neuroprotezy: przyszłość umysłu rozszerzonego

17.00 – 18.00

  • prof. Robert Poczobut (UwB)Hybrydowe qualia, czyli jak to jest być cyborgiem
  • prof. Krzysztof Szymański (UwB) – Słyszenie w implancie – doświadczenia użytkownika

18.15 – 19.15

  • dr Artur Gunia (UJ)Wzmacnianie percepcji z wykorzystaniem technologii AR/VR

21 maja 2020

  • sesja studencko-doktorancka (od godziny 10.00)
Instytut Filozofii
  • Plac NZS 1,
  • 15-420 Białystok
Telefon: +48 85 745-71-01
Faks: +48 85 745-71-01

Projekt realizowany w ramach programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" ze wsparciem Ministerstwa Edukacji i Nauki.