Tydzień Mózgu w Białymstoku

W ramach projektu „Społeczne znaczenie filozofii i kognitywistyki” zostaną zorganizowane dwie edycje Tygodnia Mózgu w Białymstoku obejmując łącznie 10 wykładów na temat społecznie i filozoficznie ważnych wyników współczesnych badań nad mózgiem. Wykłady i dyskusje będą dotyczyły między innymi takich problemów, jak mózg a sztuka, wpływ kultury na rozwój mózgu, mózg a kompetencje społeczne człowieka, mózg a emocje czy mózg a świadomość.

Program
V Tygodnia Mózgu w Białymstoku
Uniwersyteckie Centrum Kultury (kampus UwB)

17.03.2022, g. 16.30-19.30

  • prof. Piotr Przybysz (UAM)Neuroestetyka 2.0
  • dr Joanna K. Malinowska (UAM)Wpływ kultury na rozwój mózgu
  • dr Piotr Markiewicz (UWM, WSS w Olsztynie)Mózg i sztuka – perspektywa kliniczna

18.03.2022, g. 17.00-19.00

  • prof. Marek Binder (UJ)Czego długotrwałe zaburzenia świadomości uczą nas o jej biologicznym podłożu?
  • prof. Krystyna Rymarczyk (Uniwersytet SWPS)Od zarażenia emocjonalnego do empatii - mózgowe podłoże
Instytut Filozofii
  • Plac NZS 1,
  • 15-420 Białystok
Telefon: +48 85 745-71-01
Faks: +48 85 745-71-01

Projekt realizowany w ramach programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" ze wsparciem Ministerstwa Edukacji i Nauki.