Aktualności

Kolejne Spotkanie z Filozofią i Kognitywistyką odbędzie się w najbliższy czwartek, 30 marca o godzinie 17.00 w formule online. Naszym gościem będzie dr hab. Andrzej W. Nowak (UAM), który wygłosi wykład na temat: Dystopia is for Losers. Apokaliptyczna polityka katastrofizmu i upadku

Spotkanie poprowadzi prof. dr hab. Małgorzata Kowalska.
Link do Spotkania

Abstrakt:

Antropocen, zmiany klimatyczne, pandemia – wywołują nastrój marazmu i zmęczenia. Powodują też wzrastanie nastrojów apokaliptycznych i podobne milenaryzmowi. To również czas, w którym dyskurs rozpadu, pochwały ruin podobny temu z okresu romantyzmu staje się popularny. Celem wykładu jest pokazanie, że myślenie dystopijne jest rozwiązaniem pozornym, choć wydawać się może ono bardziej „realistyczne” i wskazanie; że faktycznie realistycznym rozwiązaniem jest próba myślenia utopijnego.

dr hab. Andrzej W. Nowak, prof. UAM - pracuje na pograniczu filozofii kultury i filozofii nauki i techniki. Zainteresowany społecznym i politycznym wymiarem technonauki. Ważną częścią jego zainteresowań są badania kontrowersji naukowo-społecznych i procesów wytwarzania lęków, wątpliwości i ignorancji. Próbuje łączyć ontologiczną wrażliwość posthumanizmu z prometejską obietnicą nowoczesności i Oświecenia. Popularyzator na gruncie polskim teorii nowoczesnego systemu-świata Immanuela Wallersteina, szczególnie zainteresowany studiami nad półperyferyjnością.

Autor książek Wyobraźnia ontologiczna. Filozoficzna (re)konstrukcja fronetycznych nauk społecznych i Podmiot, system, nowoczesność oraz współautor wraz z K. Abriszewskim i M. Wróblewskim książki Czyje lęki? Czyja nauka? Struktury wiedzy wobec kontrowersji naukowo -społecznych kilkudziesięciu artykułów naukowych, aktywny uczestnik życia naukowego i publicznego, okazjonalnie publicysta, obecny także w blogosferze.

Instytut Filozofii
  • Plac NZS 1,
  • 15-420 Białystok
Telefon: +48 85 745-71-01
Faks: +48 85 745-71-01

Projekt realizowany w ramach programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" ze wsparciem Ministerstwa Edukacji i Nauki.