Opis projektu

Projekt „Społeczne znaczenie filozofii i kognitywistyki” realizowany jest w ramach programu „Społeczna odpowiedzialność nauki” ze wsparciem Ministerstwa Edukacji i Nauki . Jego celem jest popularyzacja społecznie doniosłych problemów filozofii i kognitywistyki. W ramach dwuletniego projektu zorganizowanych zostanie 20 Spotkań z Filozofią i Kognitywistyką, dwie edycje Tygodnia Mózgu w Białymstoku oraz dwie edycje Białostockiego Forum Kognitywistycznego. Szczegółowe programy wydarzeń oraz nagrania z wykładów i dyskusji będą zamieszczane w odpowiednich zakładkach.

Instytut Filozofii
  • Plac NZS 1,
  • 15-420 Białystok
Telefon: +48 85 745-71-01
Faks: +48 85 745-71-01

Projekt realizowany w ramach programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" ze wsparciem Ministerstwa Edukacji i Nauki.