Aktualności

Ostatnie w tym roku akademickim, kognitywistyczne wykłady w ramach cyklu Spotkania z Filozofią i Kognitywistyką, wygłoszą dr hab. Adriana Schetz (prof. USz) oraz dr hab. Marcin Urbaniak (prof. UP, Kraków) na temat: Samoświadomość wśród zwierząt. Stanowiska, wątpliwości, implikacje
 
Spotkanie poprowadzi dr Maja Białek.
 
Termin i miejsce: 26 maja, g. 12.30, sala 108A, Instytut Filozofii UwB
 
dr hab.  Marcin Urbaniak, prof. UP jest kognitywistą i zoopsychologiem. Zajmuje się zawodowo ewolucją struktur i procesów poznawczych oraz ich ujęciem porównawczym w królestwie zwierząt. Prowadzi badania w obszarach zoosemiotyki i komunikacji międzygatunkowej oraz wokół zagadnień zwierzęcej doznaniowości, umysłowości i podmiotowości. W czasie wolnym działa jako aktywista i edukator na rzecz ochrony zwierząt i przyrody.

dr hab.  Adriana Schetz prof. USz jest filozofką, kognitywistką i behawiorystką zwierząt. Do jej kompetencji naukowych należą interdyscyplinarne analizy percepcji, świadomości i emocji zwierząt pozaludzkich. Interesują ją również kwestie etyczne związane z dobrostanem zwierząt oraz zagadnienia powiązane z nurtem głębokiej ekologii.
Abstrakt:
Zagadnienie samoświadomości wśród różnych grup zwierząt od półwiecza rozpala interdyscyplinarne dyskusje, owocując kolejnymi rozstrzygnięciami i teoriami. Jedną z takich innowacyjnych teorii ostatniej dekady była propozycja Shauna Gallaghera i Dana Zahaviego, ażeby uznać, że każde świadome doświadczenie podmiotu posiada pewną stałą cechę - minimalną formę samoświadomości, którą fenomenolodzy określają mianem "samoświadomości prerefleksyjnej". Innymi słowy, samoświadomość można rozpatrywać jako wewnętrzną własność doświadczenia np. percepcyjnego, która nie wymaga "wyższych" struktur bądź zdolności poznawczych i hipotetycznie występuje wśród mnogości podmiotów ludzkich, ale też pozaludzkich w królestwie zwierząt. Przedstawiona koncepcja zachęciła naszych gości - dr hab. Adrianę Schetz i dr. hab. Marcina Urbaniaka - do przygotowania polemicznego dwugłosu w postaci artykułów naukowych, w których odnoszą się z odmiennych perspektyw i komentują zagadnienie samoświadomości przedrefleksyjnej w świecie zwierząt. Kontynuacją tej polemiki jest nasza debata, podczas której skonfrontuje się ze sobą stanowisko fenomenologiczne, reprezentowane przez dr hab. Adrianę Schetz oraz stanowisko neurobiologiczne, sceptycznie podchodzące do całej propozycji, a reprezentowane przez dr. hab.  Marcina Urbaniaka. Wychodząc od pojęcia prerefleksyjnej samoświadomości, debata uwzględni szersze problemy, związane z badaniem zjawisk świadomości i samoświadomości u wybranych grup kręgowców i bezkręgowców, zaś jej efektem może okazać się klarowne wskazanie różnic w założeniach i metodach badania umysłów, które prowadzą do odmiennych, często trudnych do pogodzenia wniosków filozoficznych.
Instytut Filozofii
  • Plac NZS 1,
  • 15-420 Białystok
Telefon: +48 85 745-71-01
Faks: +48 85 745-71-01

Projekt realizowany w ramach programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" ze wsparciem Ministerstwa Edukacji i Nauki.