Aktualności

Kolejny wykład z cyklu Spotkania z Filozofią i Kognitywistyką odbędzie się 26 stycznia o g. 17.00 w Instytucie Filozofii UwB w sali 108A.

Naszym gościem będzie dr Paweł Fortuna (KUL, Uniwersytet SWPS, Akademia Leona Koźmińskiego), który wygłosi wykład na temat: Alicja po drugiej stronie interfejsu. Refleksja nad fenomenem "hybrydowego self".

Abstrakt:

Każda jednostka (indywiduum), której obecność jest odnotowana w przestrzeni cyfrowej, nieustannie rozbudowuje w niej statystyczno-matematyczną reprezentację samej siebie, którą Gilles Deleuze nadał miano dywiduum (dividual). Indywiduum jest obdarzone naturalnym systemem poznawczym, którym jest ukształtowany w toku ewolucji umysł, natomiast dywiduum jest wyposażone w system sztuczny, którym są algorytmy dokonujące operacji na uzyskanych danych. Razem tworzą system, który można określić jako „hybrydowe self”. Dywiduum („cyfrowy cień” indywiduum) należy przy tym odróżnić od cyfrowego ja (digital self), będącego efektem aktywności ukierunkowanej na kształtowanie wizerunku i tożsamości użytkownika Internetu. Odwołując się do terminologii C.G Junga dywiduum jest raczej formą cyfrowej, indywidualnej nieświadomości indywiduum, która, poprzez możliwość łatwego łączenia z innymi dywiduami, staje się cyfrową kolektywną nieświadomością. Wydaje się, że życie w ramach takiego systemu hybrydowego jest koniecznością. Czy szansa na to, że będzie to życie-warte-przeżycia raczej wzrasta czy maleje?

pfortunaDr Paweł Fortuna

  • adiunkt w Katedrze Psychologii Eksperymentalnej KUL, wykładowca na Akademii Leona Koźmińskiego i Uniwersytecie SWPS. Prowadzi interdyscyplinarne badania dotyczące recepcji i adopcji sztucznej inteligencji oraz psychologicznych uwarunkowań formowania systemów hybrydowych sprzyjających dobrostanowi człowieka oraz systemów, których jest częścią. Rozwija autorską koncepcję cyberpsychologii pozytywnej – obszaru analiz, który wyłania się na styku cyberpsychologii, psychologii pozytywnej oraz projektowania zorientowanego na dobrostan użytkownika. Autor i współautor osiemnastu książek. Ostatnia z nich, „Optimum. Idea cyberpsychologii pozytywnej” została nagrodzona przez Polskie Towarzystwo Psychologii Pozytywnej.
  • polski psycholog, pisarz, kompozytor, coach i trener biznesu. Trzykrotny laureat "Nagrody Teofrasta" miesięcznika Charaktery za najlepszą popularnonaukową książkę psychologiczną oraz trzykrotny laureat nagrody "Książka dla Trenera" Polskiego Towarzystwa Trenerów Biznesu.
Instytut Filozofii
  • Plac NZS 1,
  • 15-420 Białystok
Telefon: +48 85 745-71-01
Faks: +48 85 745-71-01

Projekt realizowany w ramach programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" ze wsparciem Ministerstwa Edukacji i Nauki.