Aktualności

Zapraszamy na kolejny wykład w ramach cyklu Spotkania z Filozofią i Kognitywistyką, który odbędzie się w piątek 25 listopada o godzinie 17.00 w sali 108A (Instytut Filozofii, Plac NZS 1). Naszym gościem będzie dr hab. Michał Herer (UW), który wygłosi wykład pt. O faszyzmie. Wykład i dyskusję poprowadzi prof. dr hab. Małgorzata Kowalska.

Abstrakt

Co sprawia, że obawiamy się dziś powrotu faszyzmu? Czy jakiekolwiek zjawisko historyczne może „powrócić”? A może faszyzm ma raczej naturę trans-historyczną, albo przynajmniej trans-nowoczesną? Pytanie o aktualność faszyzmu powinna poprzedzić refleksja nad jego bynajmniej nie jednoznacznymi związkami z kapitalistyczną nowoczesnością, duchem mieszczaństwa i towarzyszącym mu, równie nowoczesnym, afektem antymieszczańskim.   

Michał Herer – filozof i tłumacz związany z Wydziałem Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Publikował teksty poświęcone myśli i kulturze współczesnej, w tym książki: Gilles Deleuze. Struktury – Maszyny – Kreacje (2006), Filozofia aktualności. Za Nietzschem i Marksem (2012) oraz Pochwała przyjaźni  (2017). Przekładał m.in. Althussera, Deleuze’a, Foucaulta i Theweleita.

Serdecznie zapraszamy do udziału w wykładzie i dyskusji.

Instytut Filozofii
  • Plac NZS 1,
  • 15-420 Białystok
Telefon: +48 85 745-71-01
Faks: +48 85 745-71-01

Projekt realizowany w ramach programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" ze wsparciem Ministerstwa Edukacji i Nauki.