Aktualności

Kolejny wykład z cyklu Spotkania z Filozofią i Kognitywistyką odbędzie się 3 czerwca w Uniwersyteckim Centrum Kultury (sala FENIKS) o godzinie 17.00. Naszym gościem będzie dr hab. Maciej Trojan (UMK), który wygłosi wykład na temat:

Zachowania prospołeczne szympansów na podstawie badań z użyciem paradygmatu prospołecznego wyboru

Streszczenie:

Altruizm i zachowania prospołeczne są bardzo interesujące z perspektywy ewolucji tego typu zachowań, ponieważ wydają się starsze od naszego gatunku. Szczególna forma zachowań związanych z altruizmem wzajemnym może być poddana badaniom dzięki paradygmatowi prospołecznego wyboru. Zakłada on, że osobnik będzie skłonny pomagać innym lub dzielić się zasobami z innymi o ile koszt tego zachowania będzie znikomy. Dzięki zastosowaniu tego paradygmatu prowadziliśmy przez 6 lat obserwacje zachowań prospołecznych w grupie szympansów mieszkających w habitacie Warszawskiego Ogrodu Zoologicznego. Wyniki obserwacji wskazują na to, że dynamika zachowań prospołecznych zależy od wielu czynników, takich jak np. płeć, status członka grupy, wydarzenia danego dnia. Dzięki 6-letniej pracy można stwierdzić, że tendencja do zachowań prospołecznych w grupie szympansów jest stabilna, ale same zachowania zmieniają się w czasie.

Maciej Trojan

Maciej Trojan – psycholog porównawczy i etolog. Doktor habilitowany nauk społecznych w zakresie psychologii. Przez 20 lat pracownik Zakładu Psychologii Zwierząt Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, obecnie kierownik Katedry Psychologii Poznawczej i Porównawczej Instytutu Psychologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Od 8 lat członek międzynarodowego zespołu ds. programu studiów nad badaniem zachowania dzikich zwierząt na Uniwersytecie w Kyoto w Japonii. Na co dzień interesuje się tematyką ewolucji funkcji umysłu oraz ewolucji zachowania, ze szczególnym uwzględnieniem takich zagadnień jak: kompetencje numeryczne, teoria umysłu, mentalne podróże w czasie, ewolucja zachowań prospołecznych oraz przeżywanie śmierci u zwierząt społecznych.

 

Instytut Filozofii
  • Plac NZS 1,
  • 15-420 Białystok
Telefon: +48 85 745-71-01
Faks: +48 85 745-71-01

Projekt realizowany w ramach programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" ze wsparciem Ministerstwa Edukacji i Nauki.