Aktualności

Kolejny wykład w ramach cyklu “Spotkania z Filozofią i Kognitywistyką” odbędzie się 4 lutego 2022 o godzinie 17.00 w formule online.

Naszym gościem będzie prof. Marcin Urbaniak (UP, Kraków), który wygłosi wykład pt. “Co wiemy o komunikacji zwierząt pozaludzkich”?
Spotkanie poprowadzi dr Maja Białek z Instytutu Filozofii UwB.

Informacja o temacie wykładu i prelegencie:

Wykład będzie dotyczył sporu o posługiwanie się językiem przez zwierzęta pozaludzkie. Zostaną przybliżone główne założenia takich nurtów, jak biolingwistyka, biosemiotyka, zoosemiotyka, aż po najnowszą hipotezę o stosowaniu przez zwierzęta praktyk retorycznych w komunikacji wewnątrzgatunkowej i międzygatunkowej. Streszczone zostaną wnioski z najnowszych badań nad funkcjami psychicznymi i procesami poznawczymi zwierząt w kontekście komunikacji językowej. Podstawę do rozważań stanowić będą badania, których aktualne wyniki sugerują istnienie praktyk retorycznych, jak np. celowa manipulacja zachowaniami osobników bądź perswadowanie pewnych wyborów i zachowań. Interdyscyplinarna perspektywa badawcza, korzystająca z narzędzi kognitywistyki ewolucyjnej, zoopsychologii czy etologii poznawczej, stanowi nowatorskie spojrzenie również na ludzkie działania komunikacyjne, oferując modyfikację założeń m.in. klasycznej retoryki.

dr hab. prof. UP Marcin Urbaniak - kognitywista, zoopsycholog i neuroetyk, zajmujący się ewolucją procesów poznawczych, umysłami i zachowaniami społecznymi zwierząt, a także neurologicznymi i ewolucyjnymi źródłami moralności. Organizator konferencji oraz wydarzeń naukowych, poświęconych zagadnieniom dobrostanu i praw zwierząt, ochrony środowiska naturalnego i klimatu. Autor publikacji, dotyczących zdolności psychicznych oraz podmiotowości zwierząt; edukator ekologiczny na falach audycji radiowych i na łamach czasopism. Prywatnie zajmuje się koordynacją działań oraz projektów na rzecz ratowania bioróżnorodności, współpracując z organizacjami pozarządowymi.

pdfPlakat 04.02.2022

Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/83809669539?pwd=NjhtWkVWdmhPTkY4Z1JHekttcSt6QT09
Meeting ID: 838 0966 9539
Passcode: c9tmUn

Instytut Filozofii
  • Plac NZS 1,
  • 15-420 Białystok
Telefon: +48 85 745-71-01
Faks: +48 85 745-71-01

Projekt realizowany w ramach programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" ze wsparciem Ministerstwa Edukacji i Nauki.